.Eversweb.nl
© copyright a. evers 2018

Dakbedekking huis vervangen (2011)

De start

Bij het kopen van het huis in 2005 werd al aangegeven door de makelaar, dat het hele platte dak op

termijn vervangen diende te worden. Na in de afgelopen 5 jaar op diverse plaatsen lekkage te hebben

gehad, waardoor de nodige reparaties moesten worden uitgevoerd en als gevolg waarvan in de

zachtboard plafonds binnen op verschillende plaatsen vochtkringen waren ontstaan, was het moment

gekomen om het hele dak te gaan vervangen.

Na bemiddeling van Mijn Gemak werd Ab Roelofsen van Klus- en montagebedrijf Ap Roelofsen uit

Borculo gekozen om het karwei te laten uitvoeren.

Eerst werd het nieuwe gedeelte van het huis van een nieuwe toplaag voorzien, maar omdat de meeste

problemen zich voordeden in het oude gedeelte van het dak, heb ik aansluitend besloten om ook dit

deel te laten vervangen. Gelukkig maar ......

Hoe het was ….

Nieuwe gedeelte huis Een begroeid dak .... Afwatering .....

Een prettige bijkomstigheid was nog de subsidieregeling ‘De Achterhoek bespaart ...’, waar ook de

gemeente Berkelland aan mee deed. Door te zorgen dat de dakbedekking voldoende isoleert, wordt een

premie toegewezen van € 500,-.

De werkzaamheden aan het oude dak startten met het verwijderen van het grind. Omdat op veel

plaatsen het grind in de bitumen-onderlaag was gesmolten, moest ook deze worden verwijderd.

Allengs werd duidelijk, dat een flink deel van de planken ondervloer eveneens zou moeten worden

aangepakt, omdat schimmelvorming de planken deels verteerd had en erop lopen niet meer mogelijk

was.

Subsidie

Dit kwam te voorschijn ……

Dat is wel schrikken ! Er even op gaan staan en ... Schimmel Schimmel Afvoeren maar.

Na

het

verwijderen

van

het

aangetaste

houtwerk,

zijn

de

ontstane

gaten

dicht-

gemaakt

m.b.v.

vochtbestendige

vezel-

platen.

Eerst

hierna

kon

begonnen

worden

aan

het

eigenlijke

karwei:

het

dak

isoleren

en opnieuw met bitumen bekleden.

De klussenier Ap Roelofsen

Repareren, isoleren en bitumen aanbrengen

Dakisolatie

wordt

aangebracht

en

daarna

afgedekt

met

de

onderlaag,

die

wordt

vastgeschroefd.

Hier

overheen

wordt

de

toplaag

aange-

bracht.

Deze

laatste

banen

worden

m.b.v.

warmte aan elkaar vastgemaakt.

Goed

te

zien

is

ook,

hoe

de

nieuwe

dak-

rand wordt aangebracht.

Dat is wel schrikken ! Er even op gaan staan en ... Dat is wel schrikken !

De

klus

is

op

haar

na

geklaard.

De

overgang

van

het

nieuwe

dak

naar

het

oude,

niet

geïsoleerde

gedeelte moet nog worden afgewerkt.

Uiteraard

wordt

er

voor

gezorgd,

dat

er

voldoende

luchtcirculatie is naar de houten ondervloer.

Schimmel Schimmel Afvoeren maar.

Nog wat laatste foto’s