.Eversweb.nl
© copyright a. evers 2018

Aangetaste lijsterbes laten verwijderen

Aanleiding

Omdat de lijsterbes was aangetast door zwammen, vormde de boom zo langzamerhand een gevaarlijk

object in de tuin.

Bijkomend voordeel van het verdwijnen van de boom zou zijn, dat de plantenkas én de onder de boom liggende buitenbak voortaan volop licht zouden ontvangen. Een niet te versmaden gevolg.

Laatste handelingen

Dit is alles wat er rest. De zwammen doen in de erop volgende jaren hun werk t.a.v. de achtergebleven stomp. Zo zelfs, dat er in 2017 niets meer herinnert aan de boom die er eens stond.

Tot slot