.Eversweb.nl
© copyright a. evers 2018

Aanleg verhoogde border (2009)

Wanneer het huis naast het mijne vervangen gaat

worden door nieuwbouw, dan heeft dit tot gevolg

dat het nieuwe huis hoger komt te liggen dan mijn

huis. Dus moest ik een verhoogde border aanleggen

om het verschil te overbruggen.

Bijkomend probleem: drie grote Catalpa’s. Deze zouden

het ophogen van de grond niet overleven.

Als oplossing heb ik een koker van gaas om de stam-

men gemaakt en deze gevuld met vrij grof grind. Eerst

daarna werd de border op het niveau gebracht van het

nieuwe huis. De bomen zijn gelukkig in leven gebleven.

Voor het maken van de verhoogde border heb ik planken gebruikt (zoals ook elders in de tuin) en deze aan

de binnenzijde met plastic bekleed.

Achteraf gezien was dit toch minder handig, want nu bleef er vocht staan tussen het plastic en de planken,

waardoor deze extra ‘sleten’.

En verder? Onderstaande afbeeldingen spreken, denk ik, voor zich.